top of page

MÁRIA VIRČÍKOVÁ

 

Mária Virčíková je technologická vizionárka, výskumníčka a podnikateľka, ktorá sa venuje umelej inteligencii a virtuálnej realite. Spoluzaložila a vedie spoločnosť MATSUKO, ktorá pomocou umelej inteligencie prevádza 2D video do troch rozmerov pre holografickú komunikáciu. Patrí medzi Young global leaders Svetového ekonomického fóra. Získala doktorát z umelej inteligencii na Technickej univerzite v Košiciach, kde sa špecializovala na vývoj umelej inteligencie pre učenie sa sociálnych robotov. Prednášala o umelej inteligencii a interakcii človeka a robota na rôznych svetových univerzitách a inštitúciách a publikovala viac ako 30 odborných článkov na prestížnych konferenciách a v časopisoch. Je inšpirovaná víziou využívať potenciál umelej inteligencie pre dobro spoločnosti a na rozvoj ľudských schopností.

Mária bude súčasťou panelovej diskusie Znalostná ekonomika v kontexte východného Slovenska.

vircikova_maria.jpeg
girman_juraj.jpeg

JURAJ GIRMAN

Juraj Girman pôsobí ako predseda Správnej rady Košice IT Valley a zároveň predseda Správnej rady Karpatská nadácia. Vďaka svojej odbornosti a zapálenosti patrí medzi rešpektované osobnosti regiónu. Juraj je zástupcom globálne pôsobiacej spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia so silným pochopením potrieb regiónu a krajiny. Prináša svetové znalosti z oblasti inovácií, aplikovaného výskumu a technologického transferu.

Juraj bude hosťom panelovej diskusie Ako technológia a AI ovplyvňujú spoločnosť?

JURAJ SABOL

Juraj Sabol sa v U. S. Steel Košice venuje témam dekarbonizácie a rozširovania digitálnych technológií a AI v oceliarskom priemysle, s cieľom zvýšiť udržateľnosť výroby ocele v Košiciach. Pred návratom do Košíc pracoval v poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, kde sa zaoberal vývojom strategií a transformáciami v priemysle, energetike, ale aj telekomunikáciách, bankovníctve či elektronickom obchode.

Juraj bude moderátom panelovej diskusie Ako technológia a AI ovplyvňujú spoločnosť?

sabol_juraj.jpeg
profil_PK.jpeg

PETER KOLESÁR

Peter Kolesár je partnerom v poradenskej spoločnosti CIVITTA, ktorej misiou je pomáhať startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. Je expertným hodnotiteľom Európskej komisie pre granty zamerané na komercializáciu výskumu (ERC PoC) a člen správnej rady Košice IT Valley, Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham), Nadácie DEDO a Lýcea C.S. Lewisa. V minulosti pôsobil ako ekonomický diplomat na slovenských veľvyslanectvách v Tel Avive a Washingtone. Študoval na Central European University v Budapešti, Masarykovej univerzite v Brne a Bard College v New Yorku.

 

Peter bude moderátorom druhej panelovej diskusie Znalostná ekonomika v kontexte východného Slovenska.

MIRIAM LEXMANN

 

Miriam Lexmann (KDH/EĽS) je poslankyňa Európskeho parlamentu. Medzi jej priority patrí ochrana slobody, demokracie a ľudskej dôstojnosti na Slovensku, Európskej únii i vo svete.

Je členkou Výboru EP pre zahraničné veci, Podvýboru pre bezpečnosť a obranu a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Okrem toho je členkou Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest zriadenom pre spoluprácu s krajinami Východného partnerstva. Je jednou zo zakladajúcich členov a spolupredsedníčka Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC), ako aj neformálnej skupiny pre ochranu slobody v Hongkongu a pracovnej skupiny United For Ukraine. Je členkou správnej rady Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára i členkou predsedníctva Fóra života.

Intenzívne sa venuje otázkam bezpečnosti detí a mladých na internete i novým technológiám s dôrazom na umelú inteligenciu, kde dbá o to, aby bol v centre vždy človek a jeho dobro. Snaží sa o zlepšenie postavenia opatrovateľov a lepšiu starostlivosť o seniorov, ako aj sociálne či zdravotne znevýhodnených.

Pred svojím zvolením do Európskeho parlamentu pracovala v oblasti podpory demokracie ako riaditeľka európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu. Predtým pôsobila v diplomacii ako stála predstaviteľka NR SR pri EÚ ako aj v ďalších poradných funkciách v rámci Európskeho parlamentu a Rady Európy.

Miriam bude hostkou panelovej diskusie Ako technológia a AI ovplyvňujú spoločnosť?

Lexmann-2-Foto_Roman-Skyba.jpeg

MICHAL GREGOR

 

Michal už nejaký čas pracuje v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, pričom sa zameriava najmä na umelé neurónové siete a hlboké učenie, na posilňovanie učenia a v poslednom čase aj na multimodálne učenie a učenie, ktoré zahŕňa dohľad nad jazykom. Má skúsenosti aj s ďalšími oblasťami umelej inteligencie, ako sú metaheuristické optimalizačné metódy, reprezentácia neurčitých znalostí, pravdepodobnostné modely a iné. 

Ako výskumný pracovník sa zúčastnil na viacerých národných a medzinárodných projektoch a niekoľko z nich viedol ako koordinátor/hlavný riešiteľ. Absolvoval výmenné a vysielacie pobyty na viacerých výskumných inštitúciách na medzinárodnej úrovni, vrátane napr. Univerzity v Berkeley, Univerzity v Patrase, Univerzity Tongji v Šanghaji a ďalších. V roku 2019 založil Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity (LUIZA). Pôsobil ako recenzent medzinárodných časopisov a konferencií a zúčastňoval sa na práci ich rád. Je členom výkonnej rady AI4SK a čestným členom Národného centra robotiky SR.

RÓBERT VANDLÍK

 

Róbert Vandlík je odborníkom v oblasti implementácie umelej inteligencie vo výrobe a nevýrobných procesoch. V súčasnosti pôsobí ako vedúci digitálneho tímu v spoločnosti U. S. Steel Košice. Jeho vášeň pre AI technológie a ich praktické využitie v priemysle ho neustále motivuje prinášať inovácie a vylepšenia do tejto oblasti. Pred svojím súčasným angažmánom v USSK získal bohaté skúsenosti ako tréner pre Lean Six Sigma a ako aj vedením tímu projektových manažérov spoločnosti.

Róbert bude súčasťou programu Cloud & DevOps: AI projekty z východného Slovenska. 

Robert Vandlik.jpg
MicrosoftTeams-image.png

VOJTECH RINÍK

 

Vojtech Riník je softvérový inžinier a podnikateľ s vášňou pre aplikácie v oblasti produktivity. Je spoluzakladateľom spoločnosti Reflect Notes, nástroja na písanie poznámok, ktorý je navrhnutý tak, aby odrážal spôsob, akým funguje ľudský mozog. Pred svojou prácou v Reflect strávil zopár rokov vo fintechovom dátovom startupe so sídlom v New Yorku, a tiež založil niekoľko aplikácií pre iOS a macOS. Jeho vízia využitia umelej inteligencie na zefektívnenie správy poznámok a rozšírenie ľudského myslenia je základom práce Reflect Notes.

Vojtech sa zúčastní panelovej diskusie Znalostná ekonomika v kontexte východného Slovenska.

MARTINA SZABÓOVÁ

 

Martina Szabóová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach. Jej výskum sa zameriava na identifikovanie ľudských emócií a vytváranie metód, ktoré by umožnili robotom efektívnejšie interpretovať a reagovať na tieto emócie. Spájaním strojového učenia, spracovania prirodzeného jazyka a počítačového videnia dúfa, že zlepší spôsob, akým komunikujeme so strojmi v každodennom živote. Zlepšenie v tejto oblasti môže priniesť aj aktuálny posun v oblasti chatbotov. Okrem toho pracuje aj na ďalších projektoch ako je napríklad identifikácia artifaktov na USG snímkach pľúc (čo by malo napomôcť doktorom pri diagnostike) alebo podpora výučby cudzieho jazyka prostredníctvom robota.

Martina bude hostkou panelovej diskusie Ako technológia a AI ovplyvňujú spoločnosť?

MICHAL KOVÁČIK

 

Skúsený vývojár s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti .NET, C# a frontendových jazykov. Ako oddaný vedúci softvérových inžinierov stále nachádza obrovskú radosť z kódovania. Aktívne sa zúčastňuje na podujatiach vývojárskej komunity a hacketonoch, vyžíva sa v inováciách a spolupráci.

Čo podnecuje jeho vášeň? Transformácia vývojových metód s cieľom poskytovania špičkových aplikácií s modernou architektúrou a podmanivým dizajnom, a to všetko s využitím rýchlych a spoľahlivých modelov dodávania.

Michal bude súčasťou programu Cloud & DevOps: AI projekty z východného Slovenska. 

JOZEF MARUŠČÁK

 

Jozefovi sa počas štúdia na univerzite v Cambridge podarilo založiť viacero technologických startupov v oblasti práva, za čo získal ocenenie Forbes 30 pod 30. Z oblasti právnych technológií sa Jozef vydal do oblasti vývoja softvéru, spoluzaložil spoločnosť Sudolabs a v súčasnosti vedie oddelenia obchodnej stratégie a predaja.

Jozef bude súčasťou panelovej diskusie Znalostná ekonomika v kontexte východného Slovenska. 

Jozef Maruscak.jpg
bottom of page