top of page

Program konferencie

13:00 - 13:30                 Oficiálne otvorenie a príhovory

13:30 - 14:15                 Panelová diskusia: Ako technológia a AI ovplyvňujú spoločnosť?

14:15 - 14:30                 Prestávka

14:30 - 14:45                 Moderné príležitosti a riziká umelej inteligencie

14:45 - 15:30                 Panelová diskusia: Znalostná ekonomika v kontexte

                                     východného Slovenska

15:30 - 15:45                 Prestávka

15:45 - 16:45                 Cloud & DevOps: AI projekty z východného Slovenska

16:45 - 17:30                 Záver 

bottom of page